Dlaczego alternatywą nie jest budowanie nowego projektu: portalu, oprogramowania?

Czas to pieniądz! Pierwszym elementem jest czas, jaki jest niezbędny do zbudowania znaczącego portalu oraz infrastruktury.  Zakładając nawet nieograniczone środki pieniężne, zajmie to kilka lat (2 – 3 lata od rozpoczęcia projektu).  Budowanie wymaga zorganizowania stabilnego i doświadczonego team-u, który będzie efektywnie zarządzany. Do realizacji takiego projektu niezbędne jest znalezienie doświadczonych, komercyjne zorientowanych osób, gotowych do pracy (projektantów systemu, programistów, deweloperów), a w tym momencie jest odczuwalny niedosyt takich osób na rynku.  Jak wskazują doświadczenia ryzyko niepowodzenia takiego technologicznego projektu jest duże. W tzw. “międzyczasie” konkurencja nie śpi i idzie do przodu. Środowisko potrzebuje szybszego rozwiązania i sukcesu, co jest możliwe do osiągnięcia w oparciu o już istniejącą platformę ogłoszeniową i oprogramowanie.

2018-07-13T09:59:53+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok