Dlaczego taki cennik?

Punktem wyjścia do ustaleń cennikowych był cel, który jest do osiągnięcia w ramach projektu „Szybko.pl portal pośredników’. Celem jest przejęcie własności portalu ogłoszeniowego, co ma zagwarantować środowisku pośredników kontrolę nad ważnym narzędziem pracy, jakim są ogłoszenia internetowe i co nie mniej ważne, stabilne ceny tych ogłoszeń już teraz i w przyszłości.

Jeśli patrzymy na cennik jako opłaty za ogłoszenia na portalu to widzimy tylko jeden aspekt – obciążenia dla pośredników. Jeśli przeanalizujemy go pod kątem chęci uzyskania określonej struktury właścicielskiej, to jawi nam się najważniejszy cel, który chcemy osiągnąć: współwłasność portalu dla wszystkich pośredników biorących udział w projekcie z kompletnym i jednakowym pakietem praw przysługującym każdemu z udziałowców.

Jednocześnie w ramach wnoszonych opłat portal będzie się utrzymał, rozwijał, modernizował, abyśmy uiszczając opłaty mieli nieodpłatny dostęp do narzędzi jakimi są: program do obsługi biura, MLS, system szacowania cen nieruchomości, strona internetowa w modelu DIY.

Poza własnością i kontrolą nad portalem możliwe jest również osiągnięcie pozycji wiodącego serwisu ogłoszeniowego. Bezsprzecznie pośrednicy są największym ogłoszeniodawcą, ponad 95% ofert z rynku wtórnego to nasze ogłoszenia. Aby uzyskać pozycję lidera portal powinien mieć jak najwięcej ofert zarówno z małych jak i dużych agencji (te zagwarantują duży wolumen ofert). Jednocześnie chcemy aby korzystało z niego jak najwięcej pośredników. Tylko aktywne korzystanie z portalu i publikowanie ogłoszeń uprawnia, każdy podmiot biorący udział w umowie partnerstwa i współpracy, do uzyskania udziałów. Przy obecnym najniższym abonamencie i założeniu uzyskania udziału za 5 tys. złotych wydanych w serwisie, nawet najmniejsze agencje po okresie 3 lat uzyskają udział w portalu.

Zaproponowany wspólnie przez Szybko.pl i przedstawicieli agencji nieruchomości skupionych w Konsorcjum cennik budził i budzi wiele emocji. Na spotkaniach, które odbyły się w 12 miastach pojawiały się skrajnie różne opinie. Od głosów, że ceny są za wysokie do wątpliwości czy aby tak niskie opłaty wystarczą na wygospodarowanie środków na marketing i promocję portalu.

Po odbytych spotkaniach, rozmowach i zebraniu opinii środowiska na ostatnim roboczym spotkaniu właścicieli Szybko.pl z Konsorcjum postanowiliśmy wspólnie nie zmieniać cennika. W obecnym kształcie jest on osiągniętym kompromisem w odniesieniu do celu, który chcemy zrealizować. Nadal zapewne będą toczyły się dyskusje czy jest to dobre rozwiązanie. Przyjmijmy jednak że jest to punkt wyjścia na najbliższe 3 lata.

Po osiągnieciu celu – jako właściciele będziemy mogli ustalić dowolnie zasady pobierania opłat za oferty. Wyznaczymy kolejne cele i w ich świetle znajdziemy nowy schemat naliczania opłat za publikowanie naszych ogłoszeń w naszym portalu!

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W PROJEKCIE
2018-07-24T14:40:31+00:00
This website uses cookies and third party services. Ok