Q&A2018-07-24T10:47:17+00:00

Najważniejsze Pytania i Odpowiedzi

CELEM PROJEKTU JEST PRZEJĘCIE PORTALU SZYBKO.PL PRZEZ POŚREDNIKÓW I UZYSKANIE STABILNYCH CEN PROMOCJI OGŁOSZEŃ W INTERNECIE. CEN, NA KTÓRE WPŁYW BĘDĄ MIELI WŁAŚCICIELE PORTALU – POŚREDNICY. NIE JEST TO STANDARDOWY PROCES ZAKUPU. ROZPOCZĄŁ SIĘ PODPISANIEM UMOWY PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY WŁAŚCICIELAMI SZYBKO.PL A PRZEDSTAWICIELAMI ŚRODOWISKA POŚREDNIKÓW. ZGODNIE Z TĄ UMOWĄ KAŻDY Z DZIAŁAJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU POŚREDNIKÓW MA MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU POPRZEZ PODPISANIE UMOWY WSPÓŁPRACY, PUBLIKOWANIE OFERT W SZYBKO.PL I WSPÓŁTWORZENIE  POTENCJAŁU PORTALU. WSPÓŁPRACUJĄCY POŚREDNICY UZYSKUJĄ OD SZYBKO.PL OPCJE NA UDZIAŁY, KTÓRE PO 36 MIESIĄCACH WSPÓŁPRACY ZOSTANĄ ZAMIENIONE NA UDZIAŁY W SPÓŁCE.

NIE ZNALEZŁEŚ ODPOWIEDZI NA NURTUJĘCE CIĘ PYTANIE? Zadaj Je!

Dlaczego taki cennik?

Punktem wyjścia do ustaleń cennikowych był cel, który jest do osiągnięcia w ramach projektu „Szybko.pl portal pośredników’. Celem jest przejęcie własności portalu ogłoszeniowego, co ma zagwarantować środowisku pośredników kontrolę nad ważnym narzędziem pracy, jakim są ogłoszenia internetowe i co nie mniej ważne, stabilne ceny tych ogłoszeń już teraz i w przyszłości. Jeśli patrzymy na cennik jako opłaty za ogłoszenia na portalu to widzimy tylko jeden aspekt – obciążenia dla pośredników. Jeśli przeanalizujemy go pod kątem chęci uzyskania określonej struktury właścicielskiej, to jawi nam się najważniejszy cel, który chcemy osiągnąć: współwłasność portalu dla wszystkich pośredników biorących udział w projekcie z kompletnym i jednakowym pakietem praw przysługującym każdemu z udziałowców. Jednocześnie [...]

Jaki cennik aktualnie obowiązuje w portalu Szybko.pl

Cennik usług portalu Szybko.pl był ustalany w drodze negocjacji z Konsorcjum czyli przedstawicielami środowiska pośredników. Należy zwrócić uwagę, iż poza publikacją ofert w portalach grupy Szybko.pl cennik obejmuje również dostęp do 5 kont oprogramowania szybkoPLUS, dostęp do AVM Szybko.pl (automatycznego systemu wycen) oraz systemu wymiany ofert MLS. CENNIK W PLIKU PDF

Czym jest Konsorcjum i po co powstało?

Aby wprowadzić nawet najlepsze idee w życie potrzebny jest zespół ludzi, a w tym wypadku także konsolidacja środowiska pośredników i chęć wspólnego działania na rzecz rozwoju rynku nieruchomości oraz zawodu pośrednika. Inicjatywa posiadania i rozwijania własnego portalu ogłoszeniowego połączyła organizacje zawodowe, duże i małe biura pośrednictwa, pośredników zrzeszonych i niezrzeszonych, z licencją i bez, działających indywidualnie i w agencjach sieciowych. Po szeregu spotkań i rozmów powstała szeroka reprezentacja środowiska pośredników, zrzeszona w Konsorcjum. Konsorcjum powstało jako możliwie najszersza reprezentacja różnych podmiotów, działających na rynku nieruchomości. Więcej o Konsorcjum znajdziesz TUTAJ

Jak zostanę współwłaścicielem portalu?

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa i Współpracy, podpisanej 24 maja 2018 pomiędzy Szybko.pl Sp. z o.o. a przedstawicielami środowiska pośredników zrzeszonymi w Konsorcjum,  każdy działający na polskim rynku pośrednik może przystąpić do projektu podpisując indywidualną umowę współpracy z Szybko.pl. Warunkiem uzyskania udziałów w przyszłej spółce jest minimalny wydatek na usługi portalu w wysokości 5000 pln. Ta kwota gwarantuje uzyskanie 1 udziału w spółce.

Jak przystąpić do projektu?

Krok 1 - Podpisanie Umowy Partnerstwa i Współpracy Agencja nieruchomości podpisuje umowę partnerstwa i współpracy z Szybko.pl dotyczącą publikacji ofert nieruchomości Krok 2 - Opcje na udziały Po opłaceniu pierwszej faktury Agencja otrzymuje umowę potwierdzającą prawo do opcji na udziały w spółce Szybko.pl Krok 3 - Udział Udział można otrzymać tylko poprzez aktywne korzystanie z szybko.pl i publikowanie ofert. Jeden udział przysługuje za 5000 zł wydanych na usługi szybko.pl w ciągu 36 miesięcy Krok 4 - Przekształcenie udziałów Po 36 miesiącach opcje zostaną przekształcone w udziały i poszczególne agencje uzyskają udziały proporcjonalnie do poniesionych wydatków Krok 5 - Portal Pośredników Po przekształceniu Szybko.pl w spółkę należącą do pośredników, udziałowcy otrzymają [...]

Co powinienem wiedzieć o Grupie Szybko.pl?

Kiedy powstała grupa Szybko.pl? Odp. Serwis Szybko.pl zadebiutował we wrześniu 2004 roku jako bezpłatna platforma z ogłoszeniami nieruchomości. Serwis zyskał  popularność i oglądalność dzięki ofertom wynajmu nieruchomości. W krótkim czasie stał się największą bazą takich ogłoszeń w polskim internecie. Kim są założyciele i udziałowcy  Szybko.pl? Odp. Założycielami Szybko.pl są Wojtek i Daniel Kosińscy, współudziałowcem Konrad Łapiński.   Daniel Kosiński  Absolwent SGH kierunku Marketing i Zarządzanie rok 2001.  W latach 2000-2010 - BTC Work&Travel współwłaściciel firmy organizującej i obsługującej wyjazdy studentów do USA. Około 30 000 studentów wzięło udział w wymianie zorganizowanej przez BTC Work&Travel. Od 2005 do 2015  zarządzający w Szybko.pl. W 2015 otworzył największą w Warszawie halę wspinaczkową CAMP4, [...]

Kto odpowiada za rozwój i działalność Szybko.pl?

Za aktualny rozwój i działalność Szybko.pl odpowiada Wojtek Kosiński, z pełnym poparciem pozostałych współwłaścicieli. Wojtek Kosiński ma wsparcie 3 doświadczonych menedżerów: W dziale sprzedaży osoba z 15 letnim doświadczeniem w sprzedaży usług dla pierwotnego i wtórnego rynku nieruchomości. Dział obsługi klienta prowadzi menedżer związana z Szybko.pl od początku działalności, z ponad 10-letnim doświadczeniem w rozwijaniu produktów i usług internetowych, a także we współpracy z agencjami, deweloperami, mediami i domami mediowymi. Projektem fairplayMLS oraz komunikacją z pośrednikami zajmuje się osoba zatrudniowa w Szybko.pl od ponad 10  lat, doskonale zorientowana w potrzebach i niuansach rynku nieruchomości.

Co znajduje się w zasobach Grupy Szybko.pl?

W zasobach Szybko.pl znajdują się nie tylko portale ogłoszeniowe, ale również komplet narzędzi dla pośredników w obrocie nieruchomościami.  Zasoby w  skrócie: Portal szybko.pl + rozbudowana platforma ogłoszeniowa CRM-kompleksowe oprogramowanie dla biur nieruchomości szybkoPLUS Ceny i Wyceny nieruchomości MLS - Ogólnopolski (otwarty, bez barier wejścia) System zunifikowanych wydruków (ulotki, banery zewnętrzne) RAPORT i abcnieruchomosci.pl - potencjał do uzyskania pozycji lidera, eksperta i najważniejszego “głosu” o polskim rynku nieruchomości Nie mniej ważne jest, że zespół zarządzający Szybko.pl ma plany i możliwości dalszego rozwoju w kontekście dodatkowych źródeł przychodów (poza portalami ogłoszeniowymi) Wyceny/szacowanie wartości nieruchomości dla osób prywatnych i profesjonalistów Kredyty, Odwrócona hipoteka Platforma Reklamy (banerowa + mailingi) Możliwość utworzenia w ramach istniejącego [...]

Jaka jest pewność, że przedstawiona propozycja jest najlepsza dla środowiska i gwarantuje “the best value for money”?

Zasadniczym argumentem “za” jest fakt, iż oferowane przez Szybko.pl rozwiązane jest kompleksowe (portal+oprogramowanie+elementy dodatkowe) i sprawnie funkcjonuje na konkurencyjnym rynku od wielu lat. Plusem proponowanego rozwiązania jest również to, że  znacząca pula zebranego kapitału jest przeznaczona na ulepszenia i dalszy rozwój istniejącego już systemu. Można więc sądzić, że to będą najbardziej efektywnie wydane fundusze. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych zagrożeń.  Sytuacja dynamicznie się rozwija i przyszłość pokaże:  jak będzie się rozwijał rynek, jakie będą nowe trendy technologiczne, jak zadziała konkurencja.

Dlaczego alternatywą nie jest budowanie nowego projektu: portalu, oprogramowania?

Czas to pieniądz! Pierwszym elementem jest czas, jaki jest niezbędny do zbudowania znaczącego portalu oraz infrastruktury.  Zakładając nawet nieograniczone środki pieniężne, zajmie to kilka lat (2 - 3 lata od rozpoczęcia projektu).  Budowanie wymaga zorganizowania stabilnego i doświadczonego team-u, który będzie efektywnie zarządzany. Do realizacji takiego projektu niezbędne jest znalezienie doświadczonych, komercyjne zorientowanych osób, gotowych do pracy (projektantów systemu, programistów, deweloperów), a w tym momencie jest odczuwalny niedosyt takich osób na rynku.  Jak wskazują doświadczenia ryzyko niepowodzenia takiego technologicznego projektu jest duże. W tzw. “międzyczasie” konkurencja nie śpi i idzie do przodu. Środowisko potrzebuje szybszego rozwiązania i sukcesu, co jest możliwe do osiągnięcia w oparciu o już istniejącą platformę ogłoszeniową [...]

Dlaczego inwestujemy w portal spoza pierwszej trójki?

Portale z pierwszej trójki nie są na sprzedaż lub też ich cena uniemożliwia zakup. Poza tym Grupa szybko.pl jest unikalną  propozycją dla środowiska biur nieruchomości, ponieważ skupia wszystkie elementy potrzebne do działalności plus ma  wieloletnią obecność na rynku i stabilną pozycję. Nie bez znaczenia jest fakt, że środowisko pośredników będzie stać na wykup wszystkich obecnych udziałów, co nie wydaje się możliwe w przypadku innych podmiotów.   Portal Szybko.pl funkcjonuje na rynku 14 lat. Jest stabilnym, sprawdzonym i znanym pośrednikom i publiczności środowiskiem do promowania nieruchomości w internecie. Szybko.pl i jego zespół gwarantuje doświadczenie i umiejętność efektywnego zarządzania i rozwoju spółki technologicznej. Istnieje przygotowany i możliwy do realizacji  proces przejęcia Szybko.pl [...]

Co uzyskam będąc udziałowcem?

Gwarancja preferencyjnych, w stosunku do rynku, cen na wymienione wyżej produkty Prawo do dywidendy po uzyskaniu pełnych praw do udziałów Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Publikację w portalu Szybko.pl, który będzie wiodącym serwisem nieruchomości, portalach regionalnych i tematycznych, Dostęp do nowoczesnego oprogramowania szybkoPLUS wraz z modułem wycen Możliwość  współpracy w ramach ogólnopolskiego systemu wymiany ofert fairplayMLS

Jakie jest ryzyko fiaska projektu lub nie zrealizowania założonego planu?

Powodzenie lub fiasko opisanego projektu zależy w przeważającej mierze od zaangażowania i solidarności agencji nieruchomości. Od realnej chęci do podjęcia wspólnych działań i konsekwentnego realizowania planu. Przedstawiona propozycja jest jednak unikalną szansą na prowadzenie dużego projektu biznesowego przez pośredników i przejęcie kontroli nad rozwojem sytuacji na rynku nieruchomości. Pojawiające się ryzyko, w porównaniu z możliwymi zyskami,  jest minimalne. Co więcej inwestujemy w gotowy projekt i infrastrukturę, znaną, sprawdzoną  i działającą na rynku, co jest niezaprzeczalnie mniej ryzykowne niż budowanie od podstaw.

Jakie jest ryzyko dla indywidualnego pośrednika?

Ryzyko pojedynczego pośrednika jest ograniczone jest do poziomu wydatków na usługi zakupione w grupie Szybko.pl. Proces możemy porównać do leasingu samochodu. Po podpisaniu umowy opłacamy miesięczne raty, które pozwalają nam na korzystanie z auta i po czasie określonym w umowie zostajemy jego właścicielami. Podobnie w przypadku umowy partnerskiej z Szybko.pl - jej podstawą jest korzystanie z publikacji ogłoszeń na platformie Szybko.pl i pozyskiwanie dzięki temu kontaktów z potencjalnymi klientami. W ramach umowy Szybko.pl poza publikacją oferuje również dostęp do systemu wycen AVM Szybko.pl, oprogramowania szybkPLUS.

Jaki jest plan na zminimalizowane nadchodzącego ryzyka?

Głównym elementem minimalizującym ryzyko potencjalnych udziałowców jest jego rozłożenie na kilka tysięcy podmiotów i zminimalizowanie kwoty, którą potencjalny udziałowiec może stracić. Za minimalizowanie ryzyka będzie również odpowiedzialny doświadczony zespół menadżerów, który będzie dodatkowo wspierany przez ekspertów rynku - czyli samych pośredników. Kolejnym elementem jest Konsorcjum niezależne od zespołu zarządzającego projektem i pełniące rolę nadzorczą i doradczą.  

Jaką mam gwarancję, że szybko.pl będzie funkcjonowało?

W założeniach obecnych właścicieli, podobnie jak pośredników nieruchomości jest zainteresowanie budowaniem pozycji lidera na rynku nieruchomości a także prowadzeniem szeroko zakrojonej działalności dla różnych podmiotów spoza środowiska pośredników i generowania z tego tytułu zysków.

This website uses cookies and third party services. Ok