Loading...
POTENCJAŁ2018-07-25T13:25:49+00:00

Portal Pośredników

HISTORIA, GENEZA, MOŻLIWOŚCI I PLANY

Własny portal pośredników!!!
To hasło od wielu lat dominuje dyskusje na facebooku, konferencjach i branżowych spotkaniach. Przybiera na sile zwłaszcza przy okazji podwyżek w portalach komercyjnych. Ostatnie, dynamiczne zmiany na rynku serwisów ogłoszeniowych spowodowały niespotykaną dotychczas solidarność i konsolidację wokół projektu własnego portalu.
Możliwości
Intensywne analizy potencjału rynku i możliwości środowiska doprowadziły do jasnego wniosku. Tylko funkcjonujący portal, wsparty powszechną akceptacją i lojalnością pośredników, daje szansę na szybkie wygenerowanie skuteczności i zbudowanie konkurencyjnej pozycji na rynku.
Plany
Po raz pierwszy inicjatywa połączyła organizacje zawodowe, duże i małe biura pośrednictwa, pośredników zrzeszonych i niezrzeszonych, z licencją i bez, działających indywidualnie i w agencjach sieciowych. Gwarantem powodzenia projektu jest profesjonalny partner biznesowy, który odpowiada za operacyjne wdrożenie i prowadzenie przedsięwzięcia.
Projekt zakłada:
  • stabilne i preferencyjne dla współwłaścicieli portalu ceny publikacji ogłoszeń w portalu należącym do pośredników
  • nabycie praw do udziałów w spółce poprzez zakup usług publikacji świadczonych przez Szybko.pl (forma porównywalna do leasingu)
  • zapewnienie zasobów finansowych i operacyjnych niezbędnych do utrzymania i budowy pozycji wiodącego portalu ogłoszeniowego na polskim rynku
  • promowanie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i budowanie prestiżu zawodu pośrednika.

Atuty Szybko.pl

JAKIE SĄ ATUTY SZYBKO.PL? CO SPRAWIA ŻE WSPÓLNIE Z TYM PODMIOTEM PROJEKT PORTALU POŚREDNIKÓW MA SZANSE NA POWODZENIE?.

  • Portal Szybko.pl funkcjonuje na rynku 14 lat
  • Jest stabilnym, sprawdzonym i znanym pośrednikom i publiczności środowiskiem do promowania nieruchomości w internecie
  • Zespół Szybko,ok posiada doświadczenie i umiejętność efektywnego zarządzania i rozwoju spółki technologicznej
  • Firma bez obcego kapitału, prosta forma własności – łatwość i szybkość negocjacji
  • Proces przejęcia jest przygotowany i możliwy do realizacji w krótkim czasie
  • Szybko.pl to jedyna na polskim rynku firma skupiająca tak kompleksowy zestaw narzędzi dla rynku nieruchomości

STOIMY PRZED SZANSĄ RADYKALNEJ ZMIANY SYTUACJI NA POLSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI, ZWIĘKSZENIA OBECNOŚCI I ROLI POŚREDNIKÓW. WSPÓLNE DZIAŁANIE DAJE SZANSĘ NA SUKCES!

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO PORTALU POŚREDNIKÓW?
Gdy opadł dym związany z podwyżkami na portalach okazało się, że inicjatywa przejęcia Szybko.pl przez pośredników jest jedyną, która ma realne szanse powodzenia…, bo wszystko zależy od nas samych…
Danuta Nalazek, Prezes WAMSPON, współwłaściciel agencji nieruchomości Orkana13

Stabilność. Współpraca. Rozwój. To są wartości, których potrzebuje środowisko pośredników, aby móc skutecznie obsługiwać klientów i budować biznes. Własny serwis nieruchomości może być platformą, która stworzy solidne fundamenty pod nową wizję pośrednictwa, której wszyscy potrzebujemy.

Łukasz Kruszewski, Dyrektor ds. Marketingu i PR, członek zarządu Freedom Nieruchomości

Ze wszystkich pomysłów jakie pojawiły się po podwyżkach (spółdzielnie, grupy zakupowe, strajki – wychodzenie z portali, itd – osobiście znam chyb 8 różnych inicjatyw) wszystkie PADŁY! Z WYJĄTKIEM TEGO JEDNEGO. Może trzeba podjąć drobne ryzyko (kupujemy usługi i zyskujemy prawo do własności – jak w leasingu). Na razie alternatywy w praktyce nie ma, a do tego tylko ten jeden pomysł nigdy wcześniej nie był testowany.

Leszek A. Hardek, Wiceprezes SPON Pomorza i Kujaw, Pełnomocnik PFRN ds. Centralnego Rejestru, Prezydent PFRN w latach 2012-16

Chcesz dołączyć już teraz?

MASZ PRZEMYŚLENIA KTÓRYMI CHCESZ SIĘ PODZIELIĆ?

This website uses cookies and third party services. Ok